Persondatapolitikk:
Dine personopplysninger tilhører deg. Du deler dine opplysninger med Living Flowers fordi du ønsker å bestille en vare, men vi forestiller oss at du gjerne vil vite hvorfor vi skal bruke dine personopplysninger og hvordan vi behandler dem. Det vil vi gjerne fortelle deg.

Data:
Living Flowers bruker kun de data du gir oss. Vi behandler dine personopplysninger til forberedelse, utførelse og håndtering av en avtale og til andre formål, som (direkte) markedsføring.
Vi bruker følgende opplysninger:
- Navn og adresse på avsender og mottaker
- Telefonnummer
- Betalingsadresse
- Emailadresse
- Betalingsinformasjon
- IP-adresse.

Sikkerhet:
Vi beskytter de opplysningene du gir oss slik at ingen uvedkommende har adgang til dem. 

Oppbevaringsperiode:

Vi lagrer personopplysninger så lenge det er nødvendig for å kunne behandle din ordre og etterfølgende til eget bruk i maks 5 år. Deretter blir personopplysningene slettet med mindre vi av lovmessige årsaker er forpliktet til å lagre dem i lengre tid.

Jf. regnskapslovens § 10. vil ovenstående data lagres med opplysninger om hvilke varer du har kjøpt i 5 år fra utgangen av det regnskapsåret opplysningene vedrører. Vi sender muligvis ut en brukerundersøkelse med henblikk på å utvikle våre produkter og service.