• Slett cookies i Microsoft Internet Explorer
 • Slett cookies i Mozilla Firefox
 • Slett cookies i Google Chrome
 • Slett cookies i Safari
 • Slett flash cookies (gjelder alle nettlesere)
 • Slett cookies på iPad, iPhone, iPod touch
 • Slett cookies på Android telefoner
 • Veiledning til å slette cookies fra Windows Phone 7

Kanskje du ikke burde slette dine cookies?
Når du sletter cookies mister du verdifull informasjon og gjør det dermed vanskeligere å bevege seg rundt på nettet.
Mange sletter cookies for å rydde opp i søkehistorikk eller for å skjule hvilke sider de har besøkt, noen som kan gjøres enklere ved å bruke "inkognito modus" eller "privat surfing" til de sidene du ikke ønsker å ha med i historikken og samtidig beholde fordelene ved cookies til øvrige sider.

 • Privat surfing i Microsoft Internet Explorer (Ctrl+Shift+P)
 • Privat surfing i FireFox (Ctrl+Shift+P)
 • Privat surfing i Safari på iPhone, iPad og iPad touch
 • Privat surfing i Chrome (Ctrl+Shift+N)